Grillen met een missie

Als bestuurders van Barbecue Exclusief hebben wij, naast de passie voor lekker eten, entertainment en grillen, een maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons genomen. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor het beroepsonderwijs en leiden jongeren op tot verkoper, kok met specialisatie catering met de BBQ, en commerciële talenten tot bedrijfsleiders.

Echter, er is een grote groep jongeren die meer aandacht en stabiliteit nodig heeft om goed te kunnen functioneren. In De Pits Keuken in Amsterdam werken wij samen met deze jongeren, om ze een stabiele basis te geven om hun startkwalificatie te kunnen behalen. In samenwerking met de Stichting Spirit en verschillende ROC's in Amsterdam bieden wij stages en leerwerkplekken aan deze jongeren - die net wat meer zorg en aandacht nodig hebben.  

Onze Missie:

De Pits Keuken stelt jongeren in staat hun opleiding af te ronden en reële werknemersvaardigheden op te doen in een veilige, commercieel geëxploiteerde horecaomgeving, waardoor zij kunnen opgroeien, meetellen, kansen krijgen en zichzelf ontwikkelen tot autonome volwassenen.

Onze Visie:

Elke in De Pits Keuken werkzame jongere maakt een positieve persoonlijke ontwikkeling door en ontwikkelt zich tot een voor de markt aantrekkelijke werknemer, met bijbehorende (sociale) competenties en vaardigheden.

Als klant van De Pits Keuken maakt u het mogelijk dat wij stageplaatsen en leerwerkplekken kunnen bieden aan jongeren die soms net dat beetje meer zorg en aandacht nodig hebben. Jongeren kunnen bij ons onder begeleiding van een erkend leermeester het horeca-vak leren en werknemersvaardigheden opdoen.